Demonstrujmy dla świata przeciw rasizmowi #WorldAgainstRacism, 19/03/2022

Deklaracja dotycząca ONZ-owskiego Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem – 19 marca 2022 r.

Zjednoczeni przeciw wszelkim formom rasizmu, islamofobii i antysemityzmu – zjednoczeni przeciw rosnącemu w siłę faszyzmowi

W sobotę 19 marca 2022 r. po raz kolejny spotkamy się na demonstracjach z okazji ONZ-owskiego dnia walki z rasizmem. W wielu krajach odbędą się demonstracje #WorldAgainstRacism wyrażające sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu, islamofobii i antysemityzmu, sprzeciw wobec demonizacji uchodźców, migrantów oraz społeczności romskich, muzułmańskich i żydowskich, a także solidarność z ruchem #BlackLivesMatter.

Istotnym celem wielu z tych demonstracji będzie powiedzenie głośno, że uchodźcy i migranci są mile widziani, oraz powiedzenie „nie” atmosferze wrogości i tzw. praktykom „push-back”, które polegają na tym, że uzbrojone patrole wypychają uchodźców z powrotem za granicę. Kolejne przerażające zgony uchodźców na morzu i okrucieństwo na granicy polsko-białoruskiej to tylko dwa ostatnie przejawy znacznie szerszego kryzysu. Wielkie migracje, których możemy się spodziewać z powodu niepodjęcia przez rządy działań zmierzających do rozwiązania problemu chaosu klimatycznego, spowodują, że o wiele większe grupy uchodźców będą się musiały mierzyć z rasistowską polityką graniczną. Oznacza to także konieczność podjęcia pilnych działań przez ruchy antyrasistowskie. Musimy domagać się ratowania ludzi przebywających na morzu oraz przyjmowania uchodźców. Stosowane obecnie na wielu granicach praktyki „push-back” są nie tylko nieludzkie, ale także sprzeczne z prawem międzynarodowym w zakresie możliwości ubiegania się o azyl.

Trwająca pandemia Covid-19 – w połączeniu z niepowodzeniem zapewnienia przez rządy odpowiedniej ochrony ludziom oraz z wizją poważnego krachu gospodarczego – stworzyła sytuację, w której mogą rozwijać się najbardziej odrażające formy rasizmu. Od początku pandemii główną jej cechą był nieproporcjonalnie silny wpływ wirusa na czarną społeczność i mniejszości etniczne, czego wyrazem był nieproporcjonalnie wysoki odsetek zgonów w tych środowiskach. Ten rasizm wyrażą się także w szokującej klęsce niedostarczenia szczepionek znacznej większości ludności Globalnego Południa.

W wielu krajach partie i organizacje faszystowskie oraz skrajnie prawicowe nadal stanowią poważne zagrożenie. Siły te próbują budować swoje poparcie poprzez mobilizację osób negujących pandemię oraz przeciwników szczepień. Rozpowszechniane przez nich kłamstwa oraz teorie spiskowe podsycają jedynie antysemickie i rasistowskie uprzedzenia.

Skrajna prawica przypuszcza również ataki na prawa osób LGBT+ i kobiet ؘ– jest to kluczowy składnik jej projektu odebrania praw wszystkim. Musi to spotkać się z solidarną odpowiedzią z naszej strony – nie możemy pozostawiać tym siłom pola do promowania swojej nienawiści.

Jako przeciwnicy rasizmu świętujemy odejście z urzędu Donalda Trumpa, zdając sobie jednocześnie sprawę, że znaczna część jego ohydnej spuścizny będzie nadal trawić Amerykę. 19 marca podkreślimy znaczenie jedności w obliczu podziałów oraz konieczność wspólnego stawienia czoła zagrożeniu ze strony rasistowskiego populizmu, skrajnej prawicy i faszyzmu.

W następstwie sukcesów ruchu #BlackLivesMatter nadal ujawniane są głębokie poziomy zinstytucjonalizowanego rasizmu w społeczeństwie, a na całym świecie organizowane są kampanie głoszące potrzebę dekolonizacji oraz wypłaty rekompensat przez ludzi, kraje i organizacje, które czerpały zyski z niewolnictwa. Wyrazem zasięgu ruchu #BlackLivesMatter były manifestacje części drużyn piłkarskich podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej polegające na przyklęknięciu (#TakeTheKnee) na znak sprzeciwu wobec rasizmu – na czele z drużyną Anglii, która nie ugięła się przed skoordynowanymi atakami brytyjskiego rządu odmawiającego potępienia buczących rasistów.

Jak pokazała działalność ruchów antyrasistowskich i antyfaszystowskich w Grecji, gdzie pod koniec 2020 r. udało się rozbić faszystowski Złoty Świt i wsadzić do więzienia część jego członków, oraz w Austrii, gdzie partia FPÖ odnotowała ogromny spadek popularności, kluczem do odparcia zagrożenia ze strony faszyzmu i skrajnej prawicy jest organizowanie masowych, szerokich, zjednoczonych kampanii sprzeciwiających się rasizmowi, faszyzmowi i skrajnej prawicy oraz ukazujących ich prawdziwy charakter.

Zagrożenia związane z rasizmem i skrajną prawicą dotyczą obecnie całego świata – siły polityczne, które propagują nienawiść i żywią się nią, rosną w siłę na każdym kontynencie, próbując niszczyć życie zdecydowanej większości populacji. Dlatego naszym pilnym zadaniem jest budowanie wspólnej odpowiedzi w walce z tym zagrożeniem w skali ogólnoświatowej: na północy i południu, wschodzie i zachodzie.

19 marca 2022 r. na całym świecie odbędą się demonstracje (z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią) oraz inne akcje protestacyjne, które będą szansą na pokazanie naszej jedności, a także na umacnianie i budowanie ruchu sprzeciwu wobec wszelkich przejawów rasizmu, islamofobii i antysemityzmu oraz oporu wobec wzrostu faszyzmu i skrajnej prawicy.

World Against Racism and Fascism/ Świat Przeciw Rasizmowi i Faszyzmowi

Ruchy, które dotychczas podpisały apel

#19M2022

%d bloggers like this: