Demonstrujmy dla świata przeciw rasizmowi #WorldAgainstRacism, 20/03/2021

Deklaracja dotycząca ONZ-owskiego Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem – 20 marca 2021 r.

Zjednoczeni przeciw wszelkim przejawom rasizmu, islamofobii i antysemityzmu: Zjednoczeni przeciwko odradzającemu się faszyzmowi

Po raz kolejny zjednoczymy się w globalnym dniu protestu – w sobotę, 20 marca 2021 – z okazji ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. W szeregu krajów będziemy podejmować działania spod znaku #WorldAgainstRacism przeciwko wszelkim przejawom rasizmu, islamofobii i antysemityzmu, w ramach sprzeciwu wobec rasistowskiej polityki czynienia kozłów ofiarnych z uchodźców, migrantów i społeczności romskich, jak i by wyrazić solidarność z ruchem #BlackLivesMatter. Antyrasiści podkreślą znaczenie naszej jedności w obliczu podziałów, naciskając, że musimy działać wspólnie, by rzucić wyzwanie zagrożeniom rasistowskim populizmem, skrajną prawicą i faszyzmem.

Pandemia Covid-19 – w połączeniu z porażką rządów w zapewnieniu odpowiedniej ochrony dla ludności i widmem pokłosia znaczącego załamania gospodarki – stworzyła sytuację, w której mogą się rozwijać najbardziej odrażające formy rasizmu. Nieproporcjonalny wpływ wirusa na społeczności czarne i mniejszości etnicznych, odzwierciedlony w rażąco nieproporcjonalnej liczbie zgonów w tych społecznościach, to jedno z głównych oblicz pandemii. Istnieje ryzyko, że w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 obozy dla uchodźców staną się śmiertelnymi pułapkami. 

Jednocześnie ruch #BlackLivesMatter obnażył głębokie pokłady zinstytucjonalizowanego rasizmu i stał się iskrą dla odpowiedzi w postaci globalnego ruchu antyrasistowskiego. Ten największy w historii walki z dyskryminacją rasową i obejmujący cały świat ruch poprzedził klęskę Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, w listopadzie 2019 r.

W niektórych krajach partie i organizacje faszystowskie i skrajnie prawicowe usiłują opierać swój wzrost na mobilizacji środowisk zaprzeczających istnieniu Covid-19. Teorie spiskowe są paliwem dla uprzedzeń rasowych i antysemityzmu.

Jak pokazały ruchy antyrasistowskie i antyfaszystowskie w Grecji (pokonanie i wysyłanie do więzienia faszystów ze Złotego Świtu) i w Austrii (doprowadzenie do ogromnego spadku poparcia dla Wolnościowej Partii Austrii), kluczem do odparcia zagrożenia ze strony faszystów i skrajnej prawicy jest prowadzenie masowych, szerokich, zjednoczonych kampanii w celu zdemaskowania, stawienia oporu i pokonania rasizmu, faszyzmu i skrajnej prawicy.

W sobotę, 20 marca 2021 organizujemy na całym świecie wiele (prowadzonych bezpiecznie i z zachowaniem dystansu społecznego) demonstracji i innych akcji protestacyjnych, które mogą pokazać naszą jedność oraz rozwinąć i budować ruch antyrasistowski, który jest tak istotny z punktu widzenia przeciwstawienia się wszelkim przejawom rasizmu, islamofobii i antysemityzmu oraz powstrzymania odradzania się faszyzmu i skrajnej prawicy.

World Against Racism

Ruchy, które dotychczas podpisały apel

#20M2021

%d bloggers like this: