Demonstrera för en värld utan rasism: 18/03/2023 · #WorldAgainstRacism

Internationell deklaration om demonstrationer den 18 mars 2023, FN:s internationella dag mot rasism

Internationell samling mot rasism och högerradikalism 18 mars 2023

Lördagen den 18 mars kommer vi på gatorna för att genomföra gatumanifestationer som en del av FNs internationella dag mot rasism och fascism.

I ljuset av en växande ekonomisk kris använder sig regeringar av rasism för att splittra och dela oppositionen mot deras politik. Flyktingar och invandrar används som syndabockar: islamofobi, antisemitism, rasism mot svarta, asiater och romer är på frammarsch internationellt.

Den verklighet som blivit avslöjad av den internationella Black Lives Matter-rörelsen förnekas av regeringar – som försöker gömma den brutala sanningen av strukturell rasism.

Flyktingar dör i tusentals i haven och på land, stoppade av EU’s FRONTEX och motsvarande institutioner på andra platser i världen. Alla sorters barriärer, pushbacks innebär att flyktingars rätt till asyl och skydd. Migranters legala rättigheter blir alvarligt underminerade av regeringar som bryter internationella överenskommelser och avtal.

Tusentals blir instängda, inspärrade och isolerade i flyktingläger utanför städer, på Grekiska öarna och i Afrikas öknar. Den 24:e juni dödades upp till 77 människor av spanska och marockanska beväpnade säkerhetsstyrkor, när de försökte korsa stängselnät till Melillia. Mot denna statliga rasism kräver vi säker passage, asyl och uppehållstillstånd till flyktingar och migranter.

Den systematiska statliga rasismen ger utrymme församling, rasistisk och fascistisk höger att växa och gro – så som vi har sett i Frankrike med Le Pens Nationell; I Sverige med Sverigedemokraterna, och nu senast i Italien, där Meloni, och fascistiska Italiens bröder, nu tagit makten.

Men, vi kan göra motstånd mot rasism och fascism. Meloni blev stoppad av solidaritetsrörelser när hon försökte stoppa landstigningen av flyktingar i Italienska hamnar. I Grekland har nazistiska Gyllene grynings ledare fängslats, och det finns fler exempel.

Nu, när vi står inför dramatiskt ökade levnadskostnader – måste vi stå upp emot en växande rasism och fascism, och politik som splittrar och delar oss. Vi behöver stå tillsammans för social och global rättvisa.

Det är dags att mobilisera det breda antirasistiska flertalet för att stå upp mot den växande rasismen och fascismen.

Organisationer nedan står bakom och uppmanar till en bred uppslutning för att uppmärksamma FNs internationella dag mot rasism – lördagen den 18e mars 2023, i så många städer och på så många platser som möjligt. Dagen markerar minnes dag för apartheidregimens massaker på unga svart i Syd Afrika 1960.

Vi ses på gatan!

#RefugeesWelcome #StopRwanda #NeverAgain #WorldAgainstRacism

#18M2023 Sign the call

%d bloggers like this: